Prohlášení o ochraně osobních údajůData a osobní údaje, které sbíráme:

  • IP adresa
  • Zahashované přihlašovací heslo a všechno, co uživatel napíše a nahraje na náš server.
  • Zahashované údaje z mojeID (jméno, e-mail a telefonní číslo) nebo ID poskytnuté facebookem (přiřazení k facebookovému účtu).

  • Co s daty děláme:

    Sbíraná data používáme k provozování VJK.

  • Data získaná předáním z mojeID nebo facebooku slouží k porovnání (ověření) identity uživatele a přiřazení odpovídajícího profilu na VJK. Neukládáme citlivé osobní údaje.
  • Data o přihlášení ukládáme do logů, do kterých nahlížíme v případě podezření, že dochází k podvodu nebo porušování pravidel.
  • Neaktuální data (pokec aj.) automaticky mažeme, abychom uvolnili místo na serverech.

  • Co s daty NEděláme:

  • Neposkytujeme je poskytovatelům reklamy, neprodáváme je a s nikým nesdílíme.

  • Cookies:

    Cookies jsou malé soubory ukládané do prohlížeče, umožňující jeho identifikaci a ukládání preferencí. Pro provoz používáme několik cookies, například uživateli volitelnou cookie pro zapamatování prohlížeče pro umožnění starého přihlášení. Používáním VJK souhlasíte s tím, že jsou cookie vaším prohlížečem uloženy.

    Nahrané/použité soubory:

    Autorská práva k nahraným souborům zůstávají v rukou autora. Nahráním na VJK se ovšem stává soubor veřejně dostupným, proto doporučujeme si svou tvorbu ochránit (třeba vodoznakem) a hlídat.
    Poznámka k souborům: Krást se nemá a my to pečlivě hlídáme. Použití cizího díla bez výslovného souhlasu autora přísně trestáme.