vetik

Potřebná úroveň: 2
Potřebná licence:
Výplata: 30%KB a 3bz za koně
Minimální množství: 2
Maximální množství: 12
Náplň práce: Veterinář ošetřuje koníky na žádost majitelů.

Pravidla výkonu povolání

Úkolem veterináře je starat se o zdraví zvířátek.
Pokud budeš mít nějakou práci, v pravém menu u položky moje práce se bude zobrazovat počet žádostí. Pokud jsi osobním veterinářem některého zvířátka, žádosti se budou zobrazovat pouze tobě. Pokud majitel nemá pro své zvíře vybraného osobního veterináře a požádá o prohlídku, zobrazí se všem veterinářům.
Výkon provedeš kliknutím na tlačítko splnit v přehledu zvířátek, která čekají na prohlídku a následným zápisem u zvířátka. Zápis může být pro všechny zvířata v rámci jednoho druhu a stejné diagnózy stejný.

Stručná pravidla
1. Jako veterinář musíš splnit přání uživatele a řídit se jeho pokyny.
2. Zápis musí být dlouhý minimálně 5 vět a obsahovat název diagnózy, postup prohlídky a léčení, ideálně i symptomy, v případě prohlídky ultrazvukem postup práce a výsledek prohlídky (počet a pohlaví potomků). Uvést pouze pohlaví a počet potomků nestačí! Stav zdraví v % určuje míru a závažnost, rozsah nemoci, zranění.
3. v kolonce diagnóza musí být uveden název diagnózy v prvním pádě (stačí vybrat z rozbalovacího menu).
4. Veterinář musí mít při určování diagnóz úspěšnost minimálně 85%
5. Veterinář musí za měsíc provést alespoň 20 prohlídek.

Prohlídka ultrazvukem

Prohlídka ultrazvukem je dostupná pro březí kobylky a další zvířátka. Z ultrazvuku lze poznat počet potomků a jejich pohlaví (plod má nádech do modra pro samečky a do růžova pro samičky) :) Ultrazvuky, stejn jako kastrace se nezapočítávají do statistiky správných diagnóz.

Příklady

Na ultrazvuku je jedna samička.


Na ultrazvuku je vidět jedna větší samička a dva menší samečci

Uživatelé s povoláním veterinář: