Trenér

Potřebná úroveň: 2
Výplata: 55%KB a 5bz za psa
Minimální množství: 2
Maximální množství: 5
Náplň práce: Trenér psů trénuje pejsky uživatelům.

Pravidla výkonu povolání

Úkolem trenéra psů je trénovat pejska podle přání uživatele. Pokud budeš mít nějakou práci, v pravém menu u položky "moje práce" se bude zobrazovat počet žádostí. Po rozkliknutí Moje práce můžeš vstoupit na cvičák jako trenér. V pravém menu se zobrazují přítomní psovodi a jejich pejsci.

 • Abys mohl/a pejska trénovat, musíš kliknout na tlačítko "Trénovat". Pokud jsi osobním trenérem některého přítomného pejska, budeš jediný, kdo uvidí tlačítko "Trénovat". Tímto potvrzuješ, že psa budeš trénovat ty (nikdo jiný nebude moci). Nyní záleží na přání majitele. U pejskova jména v pravém menu se zobrazuje tematický okruh jeho tréninku. Jako trenér musíš dbát na zvolené téma a přání majitele a trénink tomu přizpůsobit.

  Postup tréninku (máš-li zvoleného pejska, kterého chceš trénovat):
 • nejprve si vybereš, kterému pejskovi chceš dát pokyn - to se provádí kliknutím na jeho jméno, které se nachází vlevo nahoře. Když budeš chtít vybrat jiného psa, klikni na jiné jméno.
 • Do dlouhé, spodní kolonky začni slovně psát, co má pejsek s psovodem dělat. Když budeš chtít zadat konkrétní cvik (přeskočení překážky, slalom...) klikni na příslušnou ikonku. Pozor: Cviky se zapisují jak do kolonky popisu (dlouhá, spodní), tak i do kolonky cviků. Pokud budeš chtít některý cvik odstranit, musíš zrušit celou sadu sviků. Proto raději předem zvažuj, co chceš trénovat.
 • Majiteli se zobrazí sada cviků, kterou má vykonat.Vykoná-li jí správně, budou pejskovi přičteny 2 body. Jakmile dosáhne stupnice těchto bodíků maxima, bude ti umožněno trénink zapsat kliknutím na tlačítko Zapsat.
 • Po klinutí na tlačítko Zapsat se ti otevře v nové kartě box pejska, kde trénink zapíšeš - potvrdíš. Pokud byly trénované schopnosti, můžeš přičíst max tři schopnosti.

 • Zapisovaná schopnost může být zapsána pouze pokud se skutečně trénovala!
  Pozn.: kolonka cviků je určená pouze pro cviky a nelze do ní zapisovat ručně.
  Pozn: pokud budeš chtít vymazat cviky, klikni na tačítko - pozor, vymaže se všechno, včetně kolonky na slovní popis!

  Stručná pravidla
  1. Jako trenér musíš splnit přání uživatele a řídit se jeho pokyny.
  2. Jedna sestava cviků musí obsahovat min. 2 různé cviky (na trénink flyballu se toto pravidlo nevztahuje)
  3. Nesmíš zapisovat nic, co nebylo trénováno.
  4. Trenér musí za měsíc odtrénovat minimálně 5 pejsků.


  Uživatelé s povoláním trenér psů:
  Pelfiee