Trenér

Potřebná úroveň: 2
Potřebná licence:
Výplata: 65%KB a 5bz za koně
Minimální množství:2
Maximální množství: 12
Náplň práce: Trenér trénuje koníky uživatelům.

Pravidla výkonu povolání

Úkolem trenéra je trénovat koníka podle přání uživatele. Pokud budeš mít nějakou práci, v pravém menu u položky "moje práce" se bude zobrazovat počet žádostí. Po rozkliknutí Moje práce můžeš vstoupit na jízdárnu jako trenér. V pravém menu se zobrazují přítomní jezdci a jejich koně.

 • Abys mohl koníka trénovat, musíš kliknout na tlačítko "Trénovat". Pokud jsi osobním trenérem některého přítomného koníka, budeš jediný, kdo uvidí tlačítko "Trénovat". Tímto potvrzuješ, že koníka budeš trénovat ty (nikdo jiný nebude moci). Nyní záleží na přání majitele. U koníkova jména v pravém menu se zobrazuje tematický okruh jeho tréninku.Jako trenér musíš dbát na zvolené téma a přání majitele a trénink tomu přizpůsobit.

  Postup tréninku (máš-li zvoleného koně, kterého chceš trénovat):
 • nejprve si vybereš, kterému koníkovi chceš dát pokyn - to se provádí kliknutím na jeho jméno, které se nachází vlevo nahoře. Když budeš chtít vybrat jiného koně, klikni na jiné jméno.
 • Do dlouhé, spodní kolonky začni slovně psát, co má koník dělat. Když budeš chtít zadat konkrétní cvik (přechod do klusu, překonání kavalet,...) klikni na příslušnou ikonku. Pozor: Cviky se zapisují jak do kolonky popisu (dlouhá, spodní), tak i do kolonky cviků. Pokud budeš chtít některý cvik odstranit, musíš zrušit celou sadu sviků. Proto raději předem zvažuj, co chceš trénovat.
 • Majiteli se zobrazí sada cviků, kterou má vykonat.Vykoná-li jí správně, budou koníkovi přičteny 2 body. Jakmile dosáhne stupnice těchto bodíků maxima, bude ti umožněno trénink zapsat kliknutím na tlačítko Zapsat.
 • Po klinutí na tlačítko Zapsat se ti otevře v nové kartě box koníka, kde trénink zapíšeš - potvrdíš. Pokud se trénoval parkur nebo drezura, můžeš k zápisu přidat ještě jednu schopnost, která se koníkovi přičte.Pokud byly trénované schopnosti, můžeš přičíst každou schopnost po jednom bodu.

 • Zapisovaná schopnost může být zapsána pouze pokud se skutečně trénovala!
  Pozn.: kolonka cviků je určená pouze pro cviky a nelze do ní zapisovat ručně.
  Pozn: pokud budeš chtít vymazat cviky, klikni na tačítko - pozor, vymaže se všechno, včetně kolonky na slovní popis!

  Stručná pravidla
  1. Jako trenér musíš splnit přání uživatele a řídit se jeho pokyny.
  2. Jedna sestava cviků musí obsahovat min. 2 různé cviky
  3. Nesmíš zapisovat nic, co nebylo trénováno.
  4. Trenér musí za měsíc odtrénovat minimálně 20 koní.


  Uživatelé s povoláním trenér:
  Amazonka
  Kwiksy