Správce galerie

Potřebná úroveň: 3
Potřebná licence: -
Výplata: 11000KB a 100bz za měsíc
Minimální množství: 1
Maximální množství: 1
Náplň práce: Správce galerie má na starost vyhledání, přípravu a správu fotek v galerii.
Hlavním kritériem výběru správce je spolehlivost, pečlivost a estetické cítění, znalost plemen a zbarvení. Výhodou je software pro hromadné přejmenování souborů. Pořadí zápisu v pořadníku, úroveň a další kritéria jsou vedlejší.

Pravidla výkonu povolání

Úkolem správce galerie je kontrolovat, jestli některý ze stávajících autorů nezveřejnil nějaké nové dílo; takovéto obrázky stáhne, pojmenuje a zašle na stájový e-mail.
Dále spravuje již existující fotky v galerii, nastavuje tagy a v případě potřeby může změnit udané plemeno. Pokud se některá fotka nepoužila dlouhou dobu, může jí z galerie vyřadit.

Povinnosti správce galerie

 • řídit se podmínkami autorů
 • dodržovat přesnou strukturu pro názvy souborů
 • dodržovat pravidla pro stahování fotek


 • Jak vybrat fotky

 • v galerii se nesmí objevit duplicity
 • Při výběru se vždy vybírá nejlepší fotka daného jedince - ve výběru nesmí být více fotek od jednoho zvířete (pokud, tak musí být fotky natolik odlišené, aby to nebylo příliš patrné)
 • Fotky musí být co nejkvalitnější - ostré, nešumivé, zajímavé kompozičně i obsahově apod.


 • Struktura názvu souborů pro fotky koní

  věk+autor-plemeno_číslo.přípona
  (příponu není nutno přidávat, už tam je, jen ve Windows není viditelná)

  věk - dospělý kůň nebo hříbě
  autor - tvoje jméno vedené v galerii
  plemeno - plemeno koně, které na VJK existuje - neznáš-li přesné plemeno či tu plemeno neexistuje, zvol Pony, Teplokrevník nebo Chladnokrevník
  číslo - číslo pro tvojí evidenci - protože by názvy souborů stejných plemen kolidovaly, identifikuj jednotlivé fotky různými čísly. Jde pouze o odlišení při nahrávání; skript fotce přidělí nové číslo, pod kterým bude fotka vedená v galerii.
  přípona - prostě přípona souboru, formát; .jpg, .JPEG,... (příponu nemusíš přidávat, už tam je, jen nemusí být ve Win viditelná)

  Struktura názvu souborů pro fotky ostatních zvířátek

  plemeno+autor-druh_číslo.přípona (příponu není nutno přidávat, už tam je, jen ve Windows není viditelná)

  plemeno - plemeno psa, které na VJK existuje - neznáš-li přesné plemeno zvol Kříženec. Pokud tu plemeno neexistuje, vyber co nejpodobnější jiné, které tu existuje.
  autor - tvoje jméno vedené v galerii
  druh - druh zvířete podle seznamu existujících zvířat na VJK - tento seznam je např. právě v galerii u vyhledávání.
  číslo - číslo pro tvojí evidenci - protože by názvy souborů stejných zvířat kolidovaly, identifikuj jednotlivé fotky různými čísly. Jde pouze o odlišení při nahrávání; skript fotce přidělí nové číslo, pod kterým bude fotka vedená v galerii.
  přípona - prostě přípona souboru, formát; .jpg, .JPEG,... (příponu nemusíš přidávat, už tam je, jen nemusí být ve Win viditelná)


  Hledání nových autorů

  Správce galerie může vyhledávat nové autory, se kterými posléze komunikují administrátoři nebo Vice.
  Uživatelé s povoláním správce galerie:
  Špendlaphoto