Správce VJK facebooku

Potřebná úroveň: 2
Potřebná licence: -
Výplata: 17000KB a 300bz za měsíc
Minimální množství: 1
Maximální množství: 1
Náplň práce: Správce má na starost facebookovou stránku VJK. Postuje novinky a zajímavé informace ohledně dění na VJK - např. články, novinky, soutěže. Náplní práce je udržovat aktivitu a zájem na fb stránce.

Pravidla výkonu povolání

Všechny důležité novinky a změny nebo věci technického rázu budou nadále postovat admistrátoři. Je možné postovat ohledně změn a novinek, nicméně ne ve smyslu informování "veřejnosti", ale pouze jako forma komentáře, diskuze apod.

Počet postů
Počet postů není nahoru nijak omezen, avšak musí dávat smysl. Ideální počet postů je 3-7 za týden.
Uživatelé s povoláním správce fb: