Přednášející - lektor

Potřebná úroveň: 8
Náplň práce: Přednášející má za úkol pořádat informativní a přesto i zábavné semináře, jejichž cílem je přivzdělat účastníky v určitém oboru. Semináře musí být věcně správné. Téma není omezeno, nesmí však porušovat pravidla VJK. Za absolvování kurzu se platí účastnický poplatek, který jde přednášejícímu. Na konci semináře lze účastníky odměnit v KB a bz.

Průběh semináře
Po "přihlášení" zájemců (kliknutí na tlačítko účastnit se semináře, které strhne poplatek) může přednášející začít buď s klasickým psaným výkladem, nebo může vložit odkaz na stream. Ten je nutný vložit jako iframe - viz obrázek.
Výklad je nezbytnou součástí semináře.

Další fází, která se ale může prolínat i s výkladem, jsou otázky. Je jen na přednášejícím, jestli otázky nechá až po výkladu, nebo se bude ptát rovnou.
Přednášející vidí rovnou všechny odpovědi, účastníci ale vidí odpovědi až po zodpovězení všech účastníků. Pokud některý z účastníků v průběhu kurzu např. odejde nebo přestane reagovat, přednášející může předčasně odkrýt odpovědi stisknutím tlačítka Odkrýt odpovědi. Přednášející má právo z kurzu vyhodit účastníka, který porušuje pravidla chatu, ruší kurz např. tapetováním, či z kurzu odejde bez omluvy. Vyhodit účastníka za neaktivitu smí lektor pouze po 15 min neaktivity. Po zodpovězení všech otázek musí lektor seminář ukončit kliknutím na tlačítko ukončit seminář. Poté může rozdat odměny na stránce semináře u příslušného semináře.

Otázky za které jsou uživatelé hodnoceni se MUSÍ týkat obsahu kurzu. Nelze hodnotit za otázky typu "Už jste tady všichni?". Otázky musí prověřovat nově nabyté znalosti.
Lze pokládat "oddychové" otázky např. v podobě přesmyček, slova se ale musí týkat obsahu semináře. Smajlíkované nejsou povoleny, pro to jsou určeny chatové hry.

Hodnocení: max. odměna za kurz na účastníka je 1000KB a 50bz.