Disclaimer - vyloučení zodpovědnostiZávadný obsah

Za obsah, který byl nahraný či zadaný na VJK zodpovídají uživatelé, kteří tak učinili. Využívání VJK ke zveřejňování obsahu v rozporu se zákony ČR, EU; či dobrými mravy není povoleno a je trestáno.
Nalezení takového obsahu hlašte na
emailjezdeckyklub.org
.

Obsah chráněný autorskými právy

Viz copyright notice

Provoz VJK

Služby VJK poskytujeme všem zdarma. Z toho vyplývá, že tyto služby nejsou nijak nárokovatelné a (ač nechceme) může dojít k situaci, kdy tyto služby nebudeme moci poskytovat i nadále. Také z toho vyplývá, že provoz VJK se řídí našimi pravidly.

Využívání VJK je aktivitou na vlastní nebezpečí. I když si nedovedeme představit situaci, ve které by využívání VJK vedlo k újmě na zdraví, majetku, nebo třeba dobré pověsti osoby či instituce, chceme mít v tomto jistotu, proto omluvte následující nezbytně nutný a nevyhnutelný, právně svazující odstavec Právničtiny:

Využíváním VJK uživatel prohlašuje, že tak činí na vlastní riziko a vyjadřuje svůj souhlas s tím, že provozovatelé VJK jsou vyloučeni z odpovědnosti za jakoukoli škodu či újmu vzniklou v souvislosti s využíváním VJK, které je pro uživatele zcela dobrovolné. Uživatel prohlašuje, že přijme odpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou jím jinému uživateli VJK, provozovatelům VJK, či třetí straně.