Copyright notice [nou:tis], subst.; oznámení:Co používáme my

 • Software VJK je sestaven z části z vlastní práce, z části z volně dostupné cizí práce. Zdroje těchto částí jsou uvedeny .
 • Ikony, obrázky a grafické elementy jsou povětšinou vlastní prací. To, co vlastní prací není bylo získáno všdy s výslovným souhlasem autora. Soupis takového materiálu je k nalezení .
 • Údaje u chovů jsou dílem skutečných chovatelských spolků a asociací. Informace jsou přejaté z veřejně dostupných zdrojů a upravené pro potřeby hry. VJK s těmito institucemi nemá nic společného.
 • Fotografie v galerii jsou dílem různých autorů, kteří nám dali výslovný souhlas (nebo zveřejňují své fotky pod sovobnými licencemi) k používání pro tyto účely.

 • Co používáte vy

  Veškerý obsah, jako např. obrázky, fotografie, texty (zejména uměleckého charakteru), musí být řádně licencován pro toto použití. Důrazně doporučujeme používat vlastní tvorbu, v případě cizí tvorby je pro zveřejnění na VJK nutné následující:
  1) výslovný souhlas autora (v případě pochybností je nutné tento předložit administrátorům)*
  2) uvedení jména autora a kontaktu na něj

  V případě nedodržení těchto podmínek budeme postupovat nelítostně, krást se nemá, stejně tak jako se nemá chlubit cizím peřím.
 • Po nahrání obsahu na VJK zůstávají veškerá autorská práva v rukou skutečného autora, obsah je ovšem nutné okamžikem nahrání považovat za veřejně dostupný. V tomto ohledu doporučujeme svoji tvorbu chránit např. vodoznakem a hlídat si, zda si ji někdo jiný nepřivlastňuje.

 • *) V oboru se pohybujeme už dlouhou dobu a poznáme styl renomovaných fotografů. Také nám nedělá problém se fotografa zeptat, zda se jedná o jeho dílo a zda udělil souhlas. V případě krádeže díla a předložení falešného souhlasu udělíme bez varování trvalý zákaz používání VJK a případ předáme policii.

  Jste autor a nalezl/a jste na VJK svou tvorbu uveřejněnou bez souhlasu a uvedení jména? Kontaktujte nás na
  emailjezdeckyklub.org!